14. ULUSAL TURİZM KONGRESİ 2013 KAYSERİ

 

 

  Y E N İ  * Kongre Fotoğrafları Sitemize Eklenmiştir.Fotoğraflara erişmek için tıklayınız...     

 

 

 

 

 

 

     

 

Değerli Bilim İnsanları ve Sektör Temsilcileri,

 

14. Ulusal Turizm Kongresi 05-08 Aralık 2013 tarihleri arasında Erciyes Üniversitesi Turizm Fakültesi'nin ev sahipliğinde Kayseri’de yapılacaktır.

Ulusal turizm kongrelerinin amacı, dünyada ve Türkiye’deki gelişmeler ve eğilimler doğrultusunda yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde turizmi geliştirmeye dönük politik, ekonomik ve işletmecilik konularının ortaya konulması, sorunlarının belirlenmesi ve çözüm önerilerinin oluşturulmasına katkı sağlanmasıdır. 14. Ulusal Turizm Kongresi’nin öncelikli amacı ise bu kapsamda turizm sektöründe yenilikçilik anlayışının gelişmesine ve bu bağlamda dinamik bir yapı içerisinde sektörün ulusal ve küresel rekabet gücünün artmasına katkı sağlamaktır.

Ulusal turizm kongrelerinin önemi, ülkemiz turizmi başta olmak üzere dünya turizminin güncel ve gelecekle ilişkili sorunlarının akademik ve sektörel düzeyde tartışılabilmesinin sağlamasına, turizm alanında çalışma yapan akademisyenler ile uygulamacıların işbirliğini güçlendirmesine dayanmaktadır. Turizm sektörünün dünyadaki gelişimi yıllar itibariyle değerlendirildiğinde konjonktürel durumlar dışında sürekli olarak gelişme gösterdiği, özellikle ülkemiz açısından kamuoyu oluşturma ve döviz kazandırıcı yönüyle vazgeçilmez öneme sahip bir sektör hatta endüstri konumunda olduğu, ifade edilebilir.

Ülkemiz turizmi açısından önemli bir değere sahip "Geniş Kapadokya Bölgesi" içerisinde yer alan ve bölgenin ilk yerleşim yeri özelliğini taşıyan Kayseri İli, ülkemizin önemli bir sanayi ve ticaret merkezi olmakla beraber Erciyes Dağı, Kapuzbaşı Şelaleleri, Sultan Sazlığı gibi doğal çekicilikleri, Kaniş Karum, Selçuklu dönemi eserleri ile Mimar Sinan’ın memleketi olma özelliği ile sosyo-kültürel çekicilikleri bir arada barındıran bir destinasyon konumundadır. Son yıllarda, Kayseri ve çevresinin bu değerlerini turizm amaçlı kullanıma sunabilmek amacıyla merkezi ve yerel yönetimlerin önemli plan ve politika çalışmaları bulunmaktadır. Örneğin, Erciyes Turizm Merkezi kapsamında "Erciyes Master Planı" çalışmaları, sağlık turizmi kapsamında yerel yönetimlerin girişimleri ile kültür odaklı turizmin Kapadokya Bölgesi ile bütünleşik olarak gelişmesini teşvik etmek amacıyla plan, program ve çalışmalar yapılmaktadır. Bu bağlamda, 14. Ulusal Turizm Kongresi'nin kongre temasına uygun oturumları içerisinde "Kış Turizmi" ve "Sağlık Turizmi" odaklı iki özel oturumu bulunacaktır. Kongre temasına uygun kongre başlıkları kısmında belirtilen konularda veya benzer nitelikte konularda yapılacak olan genel nitelikli çalışmalar ile kış ve sağlık turizmi odaklı çalışmalar kongrenin akademik katkılarına ilaveten yerel ve ulusal uygulamalara katkı sağlaması açısından da önemli görülmektedir. 

Fakültemiz ev sahipliğindeki 14. Ulusal Turizm Kongresi’nin Kayseri’de kamu ve özel sektörün  destekleriyle gerçekleştirilmesinden büyük onur, mutluluk ve heyecan duymaktayız.
14.Ulusal Turizm Kongresi’nde sizleri aramızda görmekten mutluluk duyacağız.
Saygılarımızla.

                                                                                                             Prof. Dr. Kurtuluş KARAMUSTAFA
                                                                                                              14. Ulusal Turizm Kongresi
                                                                                                                 Dönem Başkanı
 

Kongre Değerlendirme Anket Sonuçları (YENİ)
 
Açılış Paneli (YENİ)
 
Kongre Değerlendirme (YENİ)
 
Kongre Fotoğrafları (YENİ)
 
Kongre Programı
 
Kongre Takvimi
 
Davetli Konuşmacılar
 
Kurullar
 
Kongre İlkeleri
 
Kongre Konuları
 
Yazım Klavuzu
 
Bildiri Gönderimi
 
Kongre Kayıt / Konaklama
 
Kongre Tarihçesi
 
İletişim
 
Kayseri
 
 
 
 
   
     
            

 

 

 

 
           

 

 

 

 
           

 

     
                

       


 

   
 
 

 

 

 
           
 

Erciyes Üniversitesi Türkan-Tuncer Hasçalık Turizm Fakültesi 38039 KAYSERİ Tel:0 352 207 66 00 Faks:0 352 437 84 11