14. ULUSAL TURİZM KONGRESİ 2013 KAYSERİ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ana Sayfa

KONU BAŞLIKLARI

     Turizmde Yenilik ve Rekabetçilik İlişkisi
     Yenilik ve İşletme Performansı İlişkisi
     Yenilik ve Değer Oluşturma
     Yenilik ve Hizmet Süreçleri İlişkisi
     KOBİ’lerde Yenilik Uygulamaları
     Çokuluslu Turizm İşletmelerinde Yenilik Uygulamaları
     Sınır Personeli ve Yenilik
     Destinasyon Yönetimi ve Yenilik
     Finansal Yönetim ve Yenilik
     Turizm Dağıtım Kanalları ve Yenilik
     Turizmde Çeşitlendirme ve Yenilik
     Turizm Eğitimi ve Yenilik
     Turistik Ürün Geliştirme ve Yenilik
     Turizmde Çevresel Etki Değerlendirmesi ve Yenilik
     Turizm ile İlgili Diğer Alanlarda Yenilik Uygulamaları

 

Yukarıda belirtilen konular yanında, "Kış Turizmi" ve "Sağlık Turizmi" konularında hazırlanacak bildiriler, "Kış Turizmi" ve "Sağlık Turizmi" odaklı iki özel oturumda sunulacaktır.

"Kış Turizmi" ve "Sağlık Turizmi" odaklı çalışmaları kongreye özellikle davet ediyoruz.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erciyes Üniversitesi Türkan-Tuncer Hasçalık Turizm Fakültesi 38039 KAYSERİ Tel:0 352 207 66 00 Faks:0 352 437 84 11