14. ULUSAL TURİZM KONGRESİ 2013 KAYSERİ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ana Sayfa

BİLDİRİ GÖNDERİMİ

 
14 ULUSAL TURİZM KONGRESİ
 

14. Ulusal Turizm Kongresi’ne bildiri gönderimi 13 Eylül 2013 tarihinde sona ermiştir. Anılan tarih itibarıyla toplam 136 bildiri Kongre Yürütme Kurulu’na ulaşmıştır. Ulaşan her bir bildiri, Kongre Yürütme Kurulu’nca Kongre Bilim Kurulu’nun uzmanlık alanlarına göre seçilen üç hakeme gönderilmiş, hakemlerden kabul önerisi alan bildiriler, Kongre Yürütme Kurulu’nca Kongre Yazım Kılavuzuna uygunluğu açısından şekilsel olarak değerlendirilmiştir.

 

Bu değerlendirmeler sonucunda aşağıda belirtilen 80 bildiri kabul görmüştür. Kabul gören bu bildirilerin kongre programına ve kongre kitabına dahil edilebilmesi için;

a)      Kongre yazım kurallarına uygun olmayan ve bazı eksikleri bulunan bildirilerin şekilsel olarak da eksiklerinin tamamlanması (şekilsel eksikliklerle ilgili kongre yazım kurallarına ve yazım kurallarının bulunduğu web sayfasının son kısmında yer alan hakem değerlendirme formuna lütfen dikkat ediniz),

b)      Kongre web sayfasında bulunan “Telif Hakkı Devir Formunun” tüm yazarlarca doldurulmuş, her bir yazar tarafından ıslak imza ile imzalanmış olarak aslının “Erciyes Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanlığı 38039 KAYSERİ” adresine kargo veya posta ile 30 Ekim 2013 tarihi mesai bitimine kadar gönderilmiş olması ve

c)      En az bir yazar adına “Kongre Katılım Ücreti”nin 30 Ekim 2013 tarihine kadar ödenmiş olması gerekir (birden fazla yazarlı çalışmalarda birden fazla yazarın kongreye katılımı durumunda da katılan her bir yazar için “Kongre Ücreti” ödenmelidir). 30 Ekim 2013 tarihinden sonra “Kongre Katılım Ücreti” ödense dahi, ilgili bildiriye kongre kitabında ve programında yer verilemeyecektir.

Kongre programının hazırlığı ile kitabın basım işlemlerine 30 Ekim 2013 tarihine kadar Kongre Yürütme Kurulu’na ulaşan “Telif Hakkı Devir Formu” ile “Kongre Kayıt Formu” dikkate alınarak başlanacaktır.

 

Süreçlerin hızlı yürümesi için bildiriniz ile ilgili “Koordinatör Öğretim Elemanı” ile iletişim kurmanız daha hızlı cevap almanızı sağlayacaktır. “Koordinatör Öğretim Elemanları” Kabul Edilen Bildiriler Listesinde ilgili bildirinin satırında belirtilmiş olup, e-posta adresleri aşağıda verilmiştir.

 

Kongre Genel: utk14@erciyes.edu.tr

 

Arş. Gör. Harun ÇALHAN, hcalhan@hotmail.com

Arş. Gör. Reha KILIÇHAN, rehakilichan@gmail.com  

Arş. Gör. Mehmet UMUR, memetumur@hotmail.com

Arş. Gör. Emre ERBAŞ, emreerbas85@hotmail.com

Uzm. Tuncay ÇANAKÇI, tuncaycanakci@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erciyes Üniversitesi Türkan-Tuncer Hasçalık Turizm Fakültesi 38039 KAYSERİ Tel:0 352 207 66 00 Faks:0 352 437 84 11