14. ULUSAL TURİZM KONGRESİ 2013 KAYSERİ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ana Sayfa

KONGRE BİLDİRİ YAZIM KURALLARI

LÜTFEN DİKKAT !

AŞAĞIDA BELİRTİLEN KONGRE YAZIM KILAVUZUNA LÜTFEN UYUNUZ.

GELEN BİLDİRİLERİN BİRÇOĞUNDA YAZIM HATALARI BULUNMAKTA VE YAZIM BİRLİKTELİĞİNE ÖZELLİKLE KAYNAK GÖSTERME AÇISINDAN UYULMADIĞI TESPİT EDİLMEKTEDİR.

ÇALIŞMALAR HER NE KADAR HAKEMLER TARAFINDAN KABUL ÖNERİSİ ALMIŞ OLSA DA KONGRE YAZIM KURALLARI DOĞRULTUSUNDA HAZIRLANMAMIŞ BİR BİLDİRİNİN KONGRE KİTABINA ALINMASI, AKADEMİK TEAMÜLLER AÇISINDAN MÜMKÜN DEĞİLDİR.

KALİTELİ BİR KONGRE KİTABI İÇİN KOORDİNATÖRLERİN ÖNERİLERİ DOĞRULTUSUNDA GEREKLİ DÜZENLEMELERİ YAPMADAKİ HASSASİYETİNİZ, ANLAYIŞINIZ VE DİKKATİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ.

KONGRE YÜRÜTME KURULU


_______________________________

Bildiriler hakem değerlendirmesine gönderilmeden önce Kongre Yürütme Kurulunca ön değerlendirmeye tabi tutulmaktadır. Yapılan ön değerlendirmede "Kongre Yazım Kuralları"na göre hazırlanmadığı tespit edilen bildiriler, hakem değerlendirmesine alınmaz; yazar veya yazarlara bildirinin "Kongre Yazım Kuralları"na göre yeniden düzenlenmesi için geri gönderilir.
 

 

Bildiriler tam metin olarak değerlendirilecektir. Yazım kuralları aşağıda belirtilmiştir.

 

 

 

 

 

BİLDİRİLER İÇİN YAZIM KURALLARI

 

 

Kongreye gönderilen bildiriler başka bir yerde sunulmamış ve yayınlanmamış özgün çalışmalar olmalıdır.

 

 

Katılımcıların “kapak sayfası” dosyası ve “yazın” dosyası olmak üzere iki ayrı dosya hazırlamaları gerekmektedir.

 

 

Kapak sayfası dosyası, bildirinin başlığını, tüm yazarların isimlerini, bulundukları kurumu, telefon numaralarını ve e-mail adreslerini içermelidir.

 

 

Yazın dosyası ise bildiri başlığını, en fazla 200 kelimelik Türkçe özeti, en fazla 5 sözcükten oluşan Türke anahtar kelimeleri, bildiri metnini,  ekleri, notları, referansları, tüm tablo ve şekilleri içermelidir. İngilizce özet (abstract) ve İngilizce anahtar kelime (keywords) verilmesine gerek yoktur.

 

 

Yazarların isimleri sadece kapak sayfası dosyasında yer almalıdır. Yazın dosyasında, yazarı tanımlayan isim ya da kurum bilgileri gibi bilgiler yer almamalıdır.

 

 

Bildiri metni Türkçe hazırlanmalıdır. Metin içerisinde zorunlu kalınmadıkça Türkçe Sözlükte yer almayan yabancı kelimeler kullanılmamalıdır. Eğer kullanılma zorunluluğu var ise bu yabancı kelimeler italik yazılmalıdır.

 

 

Bildiri metni A4 kâğıdının bir yüzüne Times New Roman yazı karakterinde, 12 punto, 1,5 satır aralığında ve soldan 4 cm, alt-üst 3 cm, sağdan 2 cm boşluk bırakılarak yazılmalıdır.

 

 

Bildiri başlığı BÜYÜK HARF 14 punto, ortalı ve koyu (bold) olmalıdır. Bildiri metninde GİRİŞ ve SONUÇ dahil tüm birinci kademe alt başlıklar BÜYÜK HARF, 12 punto, sola yaslı ve koyu olmalıdır. Bildiri metninde tüm ikinci kademe başlıklar İlk Harfleri Büyük Harf, diğerleri 12 punto, sola yaslı, koyu ve küçük harf olmalıdır. Bildiri metninde tüm üçüncü kademe başlıklar İlk Harfleri Büyük Harf, diğerleri 12 punto, sola yaslı italik, koyu ve küçük harf olmalıdır.

  

ÖRNEK:

 

TÜRKİYE’DE SEYAHAT ACENTALARININ FONKSİYONLARINI İNCELEYEN BİR ÇALIŞMA

(BİLDİRİ BAŞLIĞI)

GİRİŞ (Birinci Kademe)

SEYAHAT ACENTALARI (Birinci Kademe)

Tanımı (İkinci Kademe)

Ulusal Tanımlama
(Üçüncü Kademe)

Uluslararası Tanımlama
(Üçüncü Kademe)

Türleri (İkinci Kademe)

TUR OPERATÖRLERİ (Birinci Kademe)

SONUÇ (Birinci Kademe)

KAYNAKÇA (Birinci Kademe)
 

Paragraf başlarında girinti (tab) kullanılmamalıdır. Paragraf aralarında bir satır aralığı boşluk verilmelidir.

 

 

Bildiri tam metni tablo, şekil ve kaynakçalar dâhil 20 sayfayı aşmamalıdır.

 

 

Yukarıda belirtilen hususlar dışında tereddüt oluşur ise, bildiri tam metni ve içeriği hazırlanırken, bildiri sunulan alandaki ulusal/uluslararası akademik yazım kuralları dikkate alınmalıdır (APA Style).  Metnin içinde geçen alıntıların kaynakları parantez içinde dolaylı ve doğrudan alıntılarda aşağıdaki örnekler dikkate alınarak verilmelidir. Dipnot sadece bazı kavram ve kelimelerin açıklanmasında kullanılabilir.

 

 

Metin içerisinde İnternet URL adresi kesinlikle verilmemelidir.

 

 

Tek yazarlı bir eserden dolaylı alıntıda (Soyad, Basım Yılı)

 

(Canyürek, 2000)

 

 

Tek yazarlı bir eserden doğrudan alıntıda (Yazarın Soyadı, Basım Yılı: Sayfa No)

 

(Canyürek, 2000: 25)

 

 

İki yazarlı bir eserden dolaylı alıntıda (Birinci Yazar Soyadı ve İkinci Yazar Soyadı, Basım Yılı)

 

(Altıparmak ve Kılıç, 2000)

 

 

İki yazarlı bir eserden doğrudan alıntıda (Birinci Yazar Soyadı ve İkinci Yazar Soyadı, Basım Yılı: Sayfa No)

 

(Altıparmak ve Kılıç, 2000: 470)

 

 

İkiden fazla bir eserde dolaylı alıntıda ilgili kaynağa ilk kez gönderme yapılıyorsa (Birinci Yazar Soyadı, İkinci Yazar Soyadı, ……. ve N’inci Yazar Soyadı, Basım Yılı)

 

(İslamoğlu, Candan, Hacıefendioğlu ve Aydın, 2006)

 

 

İkiden fazla bir eserde dolaylı alıntıda ilgili kaynağa ikinci ve daha sonraki gönderme yapıldığında (Birinci Yazar Soyadı ve diğerleri, Basım Yılı)

 

(İslamoğlu ve diğerleri, 2002)

 

 

İkiden fazla bir eserde doğrudan alıntıda ilgili kaynağa ilk kez gönderme yapılıyorsa (Birinci Yazar Soyadı, İkinci Yazar Soyadı, ……. ve N’inci Yazar Soyadı, Basım Yılı: Sayfa No)

 

(İslamoğlu, Candan, Hacıefendioğlu ve Aydın, 2006: 18)

İkiden fazla bir eserde doğrudan alıntıda ilgili kaynağa ikinci ve daha sonraki gönderme yapıldığında (Birinci Yazar Soyadı ve diğerleri, Basım Yılı)

 

(İslamoğlu ve diğerleri, 2006: 18)

 

 

er yazardan metnin içinde söz edilirse, parantezin içinde yalnızca yıl (2010) belirtilmelidir. Çalışmada, başka kaynaklardan aynen aktarılarak yapılan alıntılar (doğrudan alıntı) çift tırnak içinde (“ ”) gösterilir. Özü değiştirilmemek kaydıyla yapılan alıntılar (dolaylı alıntılar) ise, tezi hazırlayanın kendi cümleleriyle özet yahut yorum olarak tırnak arasına alınmadan verilir. Burada doğrudan alıntı ise (2010: 18) şeklinde sayfa numarası belirtilmelidir. Aynı yazara ait kaynaklar tarih sırasına göre verilmelidir. Referans verilen yazarın aynı tarihe ait birden fazla yayını var ise kaynağın metin içinde referans veriliş sırasına göre yayın yılının yanına (a, b) şeklinde belirtilmelidir.

 

 

Eğer bir yazarın ifadesi, olduğu gibi aktarılıyorsa (doğrudan alıntı), alıntı yapılan kısımlar/ sözler tırnak içinde verilmelidir. Tırnak konmadığı takdirde, özetlemek ya da yazarın fikrini ifade etmek için, yazar kendi sözcüklerini ifadelerini kullanmalı (dolaylı alıntı) ve kaynağı yine belirtmelidir.

 

 

Şekil ve Grafiklerin alt kısımlarında kaynakçası APA formatında belirtilecektir. Tablo ve Şekil başlıkları üstte, varsa kaynakları aşağıdaki formata uygun olarak altta yer almalıdır:


Şekil 1:
Konaklama İşletmelerinde Ürün

Kaynak: İslamoğlu, Candan, Hacıefendioğlu ve Aydın (2006: 18).

 

Tablo 1: Dünyada Oda ve Yatak Başına Düşen Personel Sayısı

Bölgeler ve Ülkeler

Oda Başına

Düşen Personel Sayısı

Yatak Başına Düşen Personel Sayısı

Amerika Birleşik Devletleri

0.48

0.24

Hawai ve Pasifik Adaları

0.73

0.37

Kanada

0.77

0.39

Kaynak: Ağaoğlu (1992: 114).

 

Metin içindeki başlıklara numara veya harf verilmemelidir. Metin içi vurgular tırnak içinde verilmelidir.

Metin içinde yer alan tüm çizim, harita, grafik ve fotoğraflar “Şekil” olarak, çizelgeler ise “Tablo” olarak  isimlendirilmelidir.

 

Bildiri tam metni içinde atıf yapılan eserlerin ayrıntılı künyesi, bildiri sonunda yazılacak kaynakçada eksiksiz olarak verilmelidir. Kaynak gösterirken kitap ismi italik, makale adları ise “tırnak içinde”, dergi isimleri ise italik karakterlerle yazılmalıdır.  Makale ve dergilerde sayfa  aralıkları belirtilmelidir.

 

 

 

Dergi Makalesi:

 

 

Okkıran, S. ve Hattal, Z. (2005), "İşgören Motivasyonu ve Değerlmesi", İş Analizi Dergisi, 32(4): 942-961.

 

 

 

Barry, K. and O’Hagan, J. (1972), "An Economic Study of British Tourist Expenditure in   Ireland", Economic and Social Review, 3(2): 143-161.

 

 

 

Kitap Bölümü:

 

Açıkyürek, A. ve Bulanık, M. D. (2003), "Konaklama İşletmelerinde Hizmet Kalitesini Etkileyen Unsurlar", Hizmet Kalitesi, O. Küçükoğlu (Derleyen), Turhan Kitabevi, Ankara,  91-113.

 

 

 

Archer, B. and Cooper, C.(1994), "The Positive and Negative Impacts of Tourism", in W. Theobald (eds.), Global Tourism: The Next Decade, Butterworth-Heinemann, Oxford, 73-91.

 

 

 

Kongre/Sempozyum:

 

Yıldız, C., Kıyıcık, P. ve Conkcu, İ. (1999), "Turizm Eğitim Kurumları ve İşletmeleri Arasındaki İşbirliği İçin Bir Öneri", III. Turizm Sempozyumu, İ. İ. B. F. İşletme Bölümü, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir, 190-203.

 

 

 

Diaz, D. (1995), "Strategic Commercial Policies: A Proposal Aiming at Increasing the Participation of Developing Countries in International Tourism Markets", WTO Seminar and Conference Proceedings: Seminar on GATS Implications for Tourism, World Tourism Organisation, Madrid, 27-32.

 

 

 

Kitap:

 

Arıkan, R. (2005), Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri, Turhan Kitabevi, Ankara.

 

 

 

Karamustafa, K., Güllü, K., Acar, N. ve Ulama, Ş. (2010), Konaklama İşletmelerinde Pazar Odaklılık Uygulamaları, Detay Yayıncılık, Ankara.

 

 

 

Tezler:

 

Çalhan, H. (2010), Tüketici Odaklı Yaklaşımla Destinasyon Performansının Değerlendirilmesi: Kapadokya Örneği, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

 

 

 

İnternet:

 

Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) (2009), Turizm Harcamaları ve Enflasyon, [URL: http://www.turizmdergisi.org.tr/sayi53/makale03.html] (Erişim 24 Haziran 2009).

 

 

 

Asılyürek, C. (2004), “Turizmde Nicelik mi? Nitelik mi?”, Turizm Dergisi, [URL: http://www.turizmdergisi.org.tr/sayi53/makale03.html) (Erişim 24 Haziran 2009).

 

 

 

 

 

 

HAKEM BİLDİRİ DEĞERLENDİRME FORMU İÇİN TIKLAYINIZ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erciyes Üniversitesi Türkan-Tuncer Hasçalık Turizm Fakültesi 38039 KAYSERİ Tel:0 352 207 66 00 Faks:0 352 437 84 11